Дата
2023-10-10
Реєстрація учасником оптового енергетичного ринку.Нові правила оптової купівлі-продажу природного газу та електричної енергії З 15 жовтня 2023 року! 

Автор статті

Адвокат

Максим Гусляков

Реєстрація учасником оптового енергетичного ринку.

Нові правила оптової купівлі-продажу природного газу та електричної енергії З 15 жовтня 2023 року! 

04 жовтня 2023 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятор), прийняла важливе рішення, що стосується суб’єктів ринку електричної енергії та природного газу.

Так, Регулятором була прийнята Постанова від 04.10.2023 № 1812, якою затверджений Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку (Порядок), який починає діяти з 15 жовтня 2023 року.

Про нові правила оптової купівлі-продажу електричної енергії та природного газу стало відомо після опублікування Закону про REMIT.

10 червня 2023 року Верховна рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках”, який також іменують, як “Закон про REMIT”.

Ним були внесені вагомі зміни у законодавство України, що регулює діяльність ринків природного газу та електричної енергії.

Якщо коротко про тлумачення іншомовного слова REMIT та мети цього нормативно-правового акту, тоді слід зауважити, що сам Закон спрямований на виконання вимог Регламенту (ЄС) №1227/2011 - Регламенту REMIT, що також є передумовою набуття Україною членства в ЄС.

 Регламент REMIT - це набір європейських правил, який націлений на попередження зловживань на оптових енергетичних ринках та який передбачає відповідальність за маніпуляції учасників оптових енергетичних ринків.

 

Запровадження таких норм є запорукою формування конкурентного та прозорого енергетичного ринку, що гарантуватиме побутовим та непобутовим споживачам справедливі ціни на енергоносії.

Отже, що потрібно знати суб’єктам ринків природного газу та електричної енергії, які мають намір здійснювати оптову торгівлю енергоносіїв.

З моменту прийняття Закону про REMIT, операції з оптовими енергетичними продуктами на ринку природного газу та електричної енергії, мають право здійснювати виключно особи, які зареєстровані, як учасники оптового енергетичного ринку, відповідно до Порядку затвердженого Регулятором.

Слід враховувати, що це правило розповсюджується на операції з оптовими енергетичними продуктами з місцем поставки в Україні, а також із України на територію інших країн.

Реєстрація учасників оптового енергетичного ринку здійснюється НКРЕКП на підставі поданої суб’єктом господарювання реєстраційної форми, яка затверджена Регулятором.

Реєстраційну форму необхідно заповнити українською та англійською мовами, і подати її до НКРЕКП. Резидент України це має зробити у електронній формі, а нерезидент України - у електронній та паперовій формі.

Далі, НКРЕКП перевіряє повноту та правильність заповнення реєстраційної форми та її відповідність інформації, яка наявна в державних електронних реєстрах України.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання, як учасника оптового енергетичного ринку, НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання реєстраційної форми, реєструє його в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку шляхом присвоєння такому суб’єкту господарювання ECRB коду.

Слід мати на увазі, що НКРЕКП може відмовити у реєстрації суб’єкта господарювання у Реєстрі учасників оптового ринку з наступних підстав:

-          реєстраційна форма подана особою, повноваження якої не підтверджені або відсутні;

-          невідповідність інформації, зазначеної у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України;

-          неповне та/або некоректне заповнення реєстраційної форми;

-          наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Але, після усунення підстав для відмови в реєстрації, такий суб’єкт господарювання може повторно надіслати реєстраційну форму до НКРЕКП.

Порядком також встановлений рекомендований графік подачі суб’єктами господарювання, що мають ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері енергетики, видані НКРЕКП, та здійснюють операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами в Україні, реєстраційної форми для реєстрації у реєстрі учасників оптового енергетичного ринку.

Наприклад, трейдерам рекомендований період з 10.11.2023 по 15.11.2023, постачальникам електричної енергії споживачу з 29.11.2023 по 14.12.2023, а постачальникам природного газу з 15.12.2023 по 29.12.2023.

 

Резюмуючи наведене, слід навести наступні узагальнення

Суб’єктам ринку природного газу та електричної енергії, які здійснюють купівлю-продаж енергоносіїв, слід зареєструватися учасниками оптового енергетичного ринку.

Це стосується, як здійснення торгових операції на території України, так і постачання енергоносіїв за її межі.

 

Також слід мати на увазі, що Закон зобов’язує реєструватися учасником оптового енергетичного ринку не лише тих суб’єктів господарювання, які здійснюють безпосередньо купівлю-продаж енергоносіїв.

Відповідно до Закону про REMIT, зареєструватися, як учасник оптового енергетичного ринку, зобов'язаний кожен суб’єкт господарювання, який здійснює торгові операції з оптовими енергетичними продуктами, до яких належать договори (угоди) незалежно від місця та часу їх укладення, зокрема:

 - договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу;

 - деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ;

 - договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності;

- деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності;

- договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.

 

Процедура реєстрації не складна, і включає в себе лише подання до НКРЕКП заповненої форми з відповідною інформацією про суб’єкта господарювання.

 

При цьому, слід враховувати, що є певні підстави для відмови від реєстрації суб’єкта господарювання учасником оптового енергетичного ринку, та підстави виключення учасника із нього.

 

Отже, такі зміни законодавства створюють належні умови для розвитку та покращення діяльності ринків природного газу та електричної енергії, а також наближують Україну до завершення процедури отримання членства ЄС.

 

Юридично-консалтингова компанія «FEDOTOV & PARTNERS» надає послуги щодо реєстрації учасника оптового енергетичного ринку, наша команда спеціалізується на наданні послуг учасникам ринку електричної енергії та природного газу.

 

Наш досвід в супроводженні енергетичних компаній дозволяє нам сказати, що ми не тільки знаємо, що написано в законах про енергетику, а й розуміємо як працює енергобізнес на практиці. Якщо у Вас виникли будь-які юридичні питання – ми завжди готові допомогти та запропонувати Вам найоптимальніші шляхи вирішення проблем.

інші публікації