Дата
2023-09-29
Про нарахування штрафних санкцій на ринку електричної енергії в період дії воєнного стану

Автор статті

Адвокат

Альона Прасол

Як відомо, з 24.02.2022 року у зв’язку військовою агресією рф було введено воєнний стан  на всій території України та багато суб’єктів господарювання опинилися в ситуації, коли не змогли своєчасно розрахуватися зі своїми постачальниками за вже отриманий товар/надані послуги.

 

Не є виключенням і Учасники ринку електричної енергії. Зокрема, покупці електричної енергії, які своєчасно не розрахувалися зі своїми постачальниками за вже поставлену електричну енергію/надані послуги (послуги з передачі електричної енергії, допоміжні послуги на ін.) за відповідними договорами.  

 

Деякі покупці не розраховувалися зі своїми постачальниками умисно (з врахуванням можливості посилання на форс-мажорні  обставини у зв’язку з введенням воєнного стану), а багато хто з Покупців дійсно не зміг з об’єктивних причин оплатити вказаний товар/послуги: відсутність коштів, тимчасове припинення  господарської  діяльності підприємства, виїзд працівників за кордон та ін., що в свою чергу вплинуло, як на господарську діяльність підприємства-покупця в цілому, так і на його доходи та платоспроможність. 

 

У зв’язку з несплатою таких платежів, постачальники розпочали здійснювати стягнення таких платежів/боргів з Покупців в судовому порядку.   

 

Зауважимо, що окрім основної суми боргу, постачальниками також нараховувалися штрафні санкції за несвоєчасну сплату покупцем поставленого товару/наданих послуг.

 

 В даній статті розглянемо правомірність таких нарахувань в період дії воєнного стану, з врахуванням законодавчих актів, як законних так і підзаконних, а також розглянемо позицію Верховного Суду з таких судових спорів.

         

Щодо законності нарахування штрафних санкцій в період дії воєнного стану.

 

У 2022 році Регулятором ринку електричної енергії, яким є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) була прийнята постанова «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» від 25.02.2022 року №332.

 

26.04.2022 року пункт 1 вказаної постанови було доповнено підпунктом 16, який визначає, що на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування надати такі настанови:

16) зупинити нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених договорами, що укладені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», між учасниками ринку електричної енергії.

 

Отже, у відповідності до вказаного підпункту постанови, на період дії воєнного стану постачальник ніби-то повинен зупинити нарахування та стягнення штрафних санкцій з покупців, які несвоєчасно оплатили/не оплатили вже поставлену електричну енергію/надані послуги.  

 

Доцільно зауважити, що чинне законодавство, зокрема, Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг», Закон України «Про електричну енергію» не містять повноважень НКРЕКП втручатися в господарську діяльність учасників ринку електричної енергії та скасовувати їхні права щодо нарахування штрафних санкцій, передбачених чинними Законами, які мають вищу юридичну силу та звільняти в свою чергу  Боржника (в даному випадку покупця) від обов’язку щодо сплати штрафних санкцій за договором.

 

Зазначимо також, що підпункт 16 вказаної постанови НКРЕКП містить лише НАСТАНОВИ для учасників ринку електричної енергії щодо зупинення нарахування штрафних санкцій, а отже, не є обов’язковими для виконання такими учасниками та є тимчасовим.

 

В свою чергу, норми Господарського Кодексу України визначають порядок застосування до суб’єктів господарювання  штрафних санкцій у випадку порушення ними виконання зобов’язання (статті 230-232) та  не є обмеженими в часі.   

 

Виходячи з вказаних норм Закону, у постачальника є безумовне право на стягнення з Боржника (Покупця)  штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за вже поставлену електричну енергію/надані послуги. 

 

Тобто, з однієї сторони, є діюча постанова Регулятора ринку (підзаконний нормативно-правовий акт), який не має повноважень втручатися в господарську діяльність суб’єктів господарювання, в даному випадку постачальників, з іншої cторони, є Законодавчий акт, Господарський Кодекс України, який визначає безумовне право постачальника нараховувати штрафні санкції на суму боргу  за неналежне виконання зобов’язання та який має вищу юридичну силу перед підзаконним нормативно-правовим актом, яким і є вказана постанова НКРЕКП.

Таким чином, виходячи з положень Господарського кодексу, який має вищу юридичну силу над постановою НКРЕКП,

при вирішенні питання нарахування штрафних санкцій, Учасники ринку електричної енергії повинні в першу чергу застосовувати Закон, а не підзаконний нормативно-правовий акт, яким і є постанова НКРЕКП.

Але, які законодавчі акти до даних правовідносин застосовують суди?

Чи наявні все ж таки законні підстави для звільнення покупця (Боржника)  від сплати штрафних санкцій, з врахуванням вказаної вище постанови НКРЕКП?    

Зазначимо, що при вирішенні спорів між Учасниками ринку електричної енергії суди робили висновки, що саме постанови НКРЕКП підлягають застосуванню, з врахуванням того, що положення відповідної постанови НКРЕКП є спеціальним відносно правовідносин, що склалися між учасниками ринку електричної енергії.

 

Так, одним із прикладів таких судових рішень є постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18.07.2023р. по справі №910/9798/22, в якій суд приходить до наступного висновку:

 

«16. Суд першої інстанції не взяв до уваги посилання відповідача на зупинення нарахування 3 % річних та "інфляційних втрат" на підставі постанови НКРЕКП  від 25.02.2022 № 332 з огляду на те, що відповідно до вказаної постанови зупинення нарахування та стягнення відбувається саме стосовно штрафних санкцій, проте 3 % річних та "інфляції" не є штрафними санкціями, а є складовою боргу. Тому не може бути зменшено і розмір інфляційних втрат та процентів, передбачених частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України.

 

18. НКРЕКП прийнято постанову "Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану" від 25.02.2022 № 332.

26.04.2022 дану постанову НКРЕКП доповнено пунктом 16, згідно з яким передбачено зупинення нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених договорами, що укладені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", між учасниками ринку електричної енергії, на період військового стану.

 

Тобто, оскільки спірні господарські правовідносини склалися відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", то вказана постанова НКРЕКП підлягає застосуванню до них.

Період нарахування пені позивачем заявлено такий, який входить у період дії воєнного стану.

Отже, з огляду на наведені вище обставини позивач нарахував до стягнення пеню за період з 26.07.2022 по 01.11.2022 необґрунтовано». https://reyestr.court.gov.ua/Review/112286895.

Щодо застосування вказаної постанови НКРЕКП та зупинення нарахування штрафних санкцій на ринку електричної енергії  дійшов і Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у своїй постанові від 26.07.2023 розглядаючи справу №922/1948/22, https://reyestr.court.gov.ua/Review/112545752.

«4.23.  Згідно частини 1 статті 3 цього Закону Регулятор здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

4.24. Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать, зокрема, затвердження правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який включає в тому числі положення щодо особливостей розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів з третіми державами, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

4.25.Отже, НКРЕКП (Регулятор) прийняв постанову №  332 від 25.02.2022 (у редакції від 26.04.2022) в межах своїх повноважень. Тому має застосовуватись, у тому числі, підпункт 16 пункту 1, відповідно до якого зупиняється нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених договорами, що укладені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», між учасниками ринку електричної енергії».

Додатково зауважимо, що в Об’єднаній палаті  Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду перебуває на розгляді справа № 911/1359/22 (щодо стягнення постачальником штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань), яка зробить остаточні висновки щодо правомірності застосування/незастосуванню постанови НКРЕКП №332 від 25.02.2022р., в частині зупинення нарахування штрафних санкцій на період воєнного стану.  

Підсумовуючи наведене, на сьогоднішній день:

 

- відносно зупинення нарахування штрафних санкцій підлягає застосуванню саме постанова НКРЕКП №332 від 25.02.2022р., а не законодавчі акти, які мають вищу юридичну силу. А, отже штрафні санкції Учасниками електричної енергії не можуть нараховуватися;

-за несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за договорами, укладеними відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», з Учасників ринку електричної енергії штрафні санкції не підлягають стягненню. 

Юридично-консалтингова компанія FEDOTOV&PARTNERS спеціалізується на наданні послуг учасникам ринку електричної енергії та природного газу. Наш досвід в супроводженні енергетичних компаній дозволяє нам сказати, що ми не тільки знаємо, що написано в законах про енергетику, а й розуміємо як працює енергобізнес на практиці. Якщо у Вас виникли будь-які юридичні питання – ми завжди готові допомогти та запропонувати Вам найоптимальніші шляхи вирішення проблем.

 

інші публікації