Дата
2023-11-03
Інсайдерська інформація, маніпулювання і штраф 459 млн грн. Деталі про оптовий енергоринок

Автор статті

АДВОКАТ

МАКСИМ ГУСЛЯКОВ

Що треба знати постачальникам, оптовим продавцям (трейдерам) природного газу та електричної енергії про діяльність оптового енергетичного ринку. Яка інформація є інсайдерською і що таке «маніпулювання», за яке передбачений штраф 459 мільйонів гривень.

  

Як усім відомо, 10 червня 2023 року Верховна рада України прийняла так званий Закон про REMIT, яким були внесені зміни до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках.

 

Для покращення конкурентності та прозорості в діяльності ринків природного газу та електричної енергіЇ (енергоринків), цим Законом були впроваджені такі основні зміни:

-          створення оптового енергетичного ринку;

-          визначення переліку оптових енергетичних продуктів;

-          спосіб використання інсайдерської інформації щодо оптового енергетичного продукту;

-          недопущення маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;

-          моніторинг торговельних операцій з оптовими енергетичними продуктами;

-          штрафні санкції за правопорушення на оптовому енергетичному ринку.

 

Розпочнемо з оптових енергетичних продуктів

 

Відтепер, законодавство встановлює наступний перелік правочинів, які мають визначення «оптового енергетичного продукту»:

  1. договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу;

  1. деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ;

    3. договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності;

  1. деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності;

  1. договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам із сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.

 

До першого пункту належать договори купівлі-продажу енергоносіїв, які укладаються між учасниками енергоринків для перепродажу енергоносія, або для подальшого його постачання кінцевому споживачу.

 

У третьому пункті йдеться про договори між учасниками енергоринків з Оператором системи передачі та Оператором газотранспортної системи.

 

П’ятий пункт стосується договорів укладених постачальниками з кінцевими споживачами природного газу та/або електричної енергії, сумарна номінальна потужність споживання установок яких забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або природного газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.

 

Договори, що зазначені в другому та четвертому пунктах, стосуються правочинів, які визначені пунктами першим та третім, але які мають спеціальний вид договорів — «деривативний контракт».

 

Звертаю увагу, що деривативні контракти — це фінансові інструменти, укладення і виконання яких регулюється Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», тому, детально про деривативи доречно буде розповісти в окремій статті.

 

Отже, вище перелічені договори можуть укладатися тільки учасниками оптового енергетичного ринку. А, у разі вчинення хоча б одного з таких правочинів без попередньої реєстрації учасником оптового енергетичного ринку, така дія буде каратися штрафом, про розмір якого я розповім нижче.

 

Що таке оптовий енергетичний ринок, і як стати його учасником.

 

Законом про RЕМІТ визначено, що оптовим енергетичним ринком є будь-який ринок, на якому здійснюються операції з торгівлі відповідно до оптових енергетичних продуктів, зокрема, на організованих торговельних майданчиках, товарних біржах, електронних аукціонах, торгових платформах.

 

Для того, щоб законно здійснювати торговельні операції з оптовим енергетичним продуктом, суб’єкту господарювання необхідно зареєструватися, як учасник оптового енергетичного ринку.

 

Про процедуру реєстрації я розповідав у попередній статті, тому тут коротко зазначу, що НКРЕКП уже затвердила порядок проведення такої реєстрації, і навіть запропонувала суб’єктам енергоринків рекомендований графік подання до НКРЕКП реєстраційних форм. Реєстрація є обов’язковою для всіх, хто має намір, або вже здійснює торговельні операції з оптовими енергетичними продуктами.

 

Яка інформація є «інсайдерською» і де її оприлюднювати.

 

Якщо договори, що входять до переліку оптових енергетичних продуктів, суб’єкти енергоринків укладали й до прийняття Закону про REMIT, тоді ж такі терміни, як «інсайдерська інформація» та «маніпулювання» є новими, і для їхньої інтеграції в конструкцію українського законодавства необхідна певна кількість часу.

 

Закони про REMIT каже, що інсайдерською інформацією є неоприлюднені точні дані про безпосередньо (або опосередковано) один або декілька оптових енергетичних продуктів, розкриття або оприлюднення яких може значно вплинути на ринкову ціну одного або декількох оптових енергетичних продуктів.

 

Для більш чіткого розуміння, закон надає такий перелік «інсайдерської інформації»:

1. Інформація, про оприлюднення якої є пряма вказівка в Законах, Кодексах, Правилах, що регулюють діяльність енергоринків, та в договорах, оскільки така інформація до моменту її оприлюднення може справляти вплив на ринкові ціни енергоносіїв.

2. Інформація про потужності та використання потужностей установок, призначених для видобутку/виробництва, зберігання, транспортування або споживання природного газу, або про потужності та використання установок LNG, включаючи планову або позапланову недоступність цих установок (для установок зі встановленою потужністю, визначеною Регулятором).

3. Інформація про потужності та використання потужностей установок із виробництва, зберігання, споживання, передачі або розподілу електричної енергії, включаючи планову або позапланову недоступність цих об’єктів (для установок із встановленою потужністю, визначеною Регулятором).

4. інша інформація, що може бути використана суб’єктами енергоринків для прийняття рішень щодо вчинення правочинів або подання пропозицій про вчинення правочинів, пов’язаних з оптовими енергетичними продуктами на енергоринках.

 

Якщо особі відома інсайдерська інформація, яка відповідає наведеним вище критеріям, тоді така особа повинна оприлюднити її на платформі інсайдерської інформації.

 

На енергоринках такі платформи повинні створити Опертор газотанспортної системи, Оператор системи передачі та Оператор ринку.

 

Але, до початку функціонування вказаних платформ, учасники оптового енергетичного ринку повинні розкривати інсайдерську інформацію на власному вебсайті.

 

Законом також встановлена заборона особам, які володіють інсайдерською інформацією, її використовувати в таких випадка:

 

1) вчиняти або намагатися вчиняти (прямо чи опосередковано) на власну користь/на користь інших осіб правочини, які є оптовими енергетичними продуктами, на одному з енергоринків, з використанням інсайдерської інформації.

2) розголошувати, передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових (службових) обов’язків та в інших випадках, передбачених законом);

3) на основі інсайдерської інформації надавати рекомендації щодо вчинення правочинів, пов’язаних з оптовими енергетичними продуктами на одному з енергоринків, яких стосується така інформація.

 

Як бачимо, забороняється вчиняти прямо, або опосередковано, правочини стосовно будь-якого з оптових енергетичних продуктів, при цьому, використовуючи інсайдерську інформацію.

 

Також, не є можливим розголошувати інсайдерську інформацію, та надавати на її основі рекомендації для вчинення третьою особою правочину пов’язаного з оптовим енергетичним ринком.

 

Наведений перелік заборон стосується наступного кола осіб, які володіють інсайдерською інформацією:

 

1) осіб, які входять до складу органів управління учасника оптового енергетичного ринку;

2) осіб, які є власниками акцій або часток (паїв) у статутному капіталі учасника оптового енергетичного ринку;

3) осіб, які мають доступ до такої інформації у зв’язку з виконанням професійних, трудових (службових) обов’язків;

4) осіб, які отримали доступ до інсайдерської інформації внаслідок вчинення неправомірних дій;

5) осіб, які знають або мали знати, що інформація є інсайдерською;

6) осіб, які беруть участь у прийнятті рішень про здійснення господарсько-торговельних операцій, які стосуються оптових енергетичних продуктів, від імені юридичної особи, що володіє інсайдерською інформацією.

 

Учасникам оптового енергетичного ринку не треба розслаблятися, і моделювати якусь «продуману схему», коли «не оприлюднив інсайдерську інформацію», далі «нею скористався, і тішишся, бо ніхто не запідозрить».

 

Законодавець таке передбачив, і зобов’язав Оператора газотранспортної системи мати власну систему спостереження за розподілом потужності та операціями щодо балансування газотранспортної системи, і в разі виявлення обґрунтованих підстав вважати, що вони здійснені з порушенням обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією або мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання, негайно повідомляти про таке НКРЕКП.

 

Те ж саме стосується Оператора системи передачі щодо спостереження за роботою ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку, розподілом пропускної спроможності міждержавних перетинів, та Оператора ринку щодо спостереження за роботою ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку, організованими електронними аукціонами з купівлі-продажу електричної енергії.

 

А НКРЕКП у свою чергу моніторить ринкову поведінку та торговельні операції суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з оптовими енергетичними продуктами.

 

Що стосується спроби реєстрації декількох учасників енергоринків, які в будуть засновниками ще ряду учасників енергоринків, то цей механізм теж передбачений законом.

 

Так, учасник оптового енергетичного ринку повинен своєчасно оприлюднювати наявну в нього інсайдерську інформацію про господарську діяльність чи об’єкти, що йому належать чи підконтрольні, або належать чи підконтрольні його материнській компанії чи пов’язаному з ним суб’єкту господарювання, або про об’єкти, за операційну діяльність, яких повністю чи частково відповідає такий учасник ринку чи суб’єкт господарювання.

 

Коли спроба маніпулювання переходить у маніпулювання ?

 

Як попередньо я вказав, Оператор газотранспортної системи, Оператор системи передачі та Оператор ринку повинні мати системи моніторингу для виявлення на оптовому енергетичному ринку операцій з ознаками маніпулювання чи спроби маніпулювання.

 

У зв’язку із цим, маніпулюванням на енергоринках є такі дії:

1) розкриття або поширення недостовірної інформації через медіа, у тому числі електронні, або в будь-який інший спосіб, яке дає неправдиві або оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції, або для формування цін відповідно до оптових енергетичних продуктів.

2) вчинення правочинів, надання розпоряджень та/або доручень іншим суб’єктам енергоринків на вчинення правочинів з оптовими енергетичними продуктами, які:

-          створюють оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції, або щодо цін на оптовому енергетичному ринку; або

-          формують ціни для оптових енергетичних продуктів на штучному рівні, крім випадків, якщо особа або особи, які діють спільно, що уклали угоду (договір) з купівлі-продажу або подали пропозицію на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту, доведуть, що вони діють на законних підставах, або якщо операція чи заявка на торгівлю відповідає загальноприйнятим практикам на оптовому енергетичному ринку; або

-          передбачають використання чи спробу використання фіктивного засобу або будь-якої іншої форми введення в оману чи зловживання довірою, що створюють або можуть створити оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції, або щодо ціни на оптові енергетичні продукти.

 

Якщо особа має намір вчинити якусь дію з перелічених вище, тоді це класифікується, як спроба маніпулювання, що теж заборонено законом.

 

Слід мати на увазі, що законом визначений невичерпний перелік практик, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

 

Штрафи

 

Очевидно, що після появи наведених змін до законодавства, на ринках природного газу та електричної енергії з’явилися нові штрафні санкції.

 

Протягом 12 місяців, починаючи з 01 листопада 2023 року штраф за маніпулювання або спроби маніпулювання становить до 229,5 млн грн. А після закінчення такого терміну, гранична сума штрафу зросте до 459 млн грн.

 

Протягом 12 місяців, починаючи з 01 лютого 2024 року штраф за порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації становить до 229,5 млн грн. А після закінчення такого терміну, гранична сума штрафу зросте до 459 млн грн.

 

Протягом 12 місяців, починаючи з 01 лютого 2024 року штраф за нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог становить до 22 950 000 грн. А після закінчення такого терміну, граничний розмір штрафу зросте до 45 900 000 грн.

 

Хоча штафи доволі значні, але все ж таки, є певні пом’якшення.

 

Законом передбачено, що незалежно від наведених граничних розмірів штрафів, розмір штрафу, який накладається на учасника оптового енергетичного ринку, не може перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку природного газу/електричної енергії.

 

Значно менші розміри штрафів передбачені за здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку — від 51 000 до 1 700 000 грн.

 

Водночас, від себе додам, що Закон про REMIT, як і низка інших законів останніх часів містить певні недоліки, якими можуть скористатися учасники ринку на свою користь. Тому, лякатися таких штрафів зарано, і головне, пам’ятати про своє право на оскарження постанови НКРЕКП про накладення штрафу.

 

Що ж, ось такі в нас нововведення для учасників енергоринків. Без сумніву, такі зміни є суттєвими, адже учасникам енергоринків тепер необхідно більше приділяти уваги юридичному контролю своєї діяльності. Крім нових обов’язків, з’явилися нові розміри штрафних санкцій, але, тут як завжди, треба приділяти увагу перевіркам НКРЕКП, і бути готовим оскаржувати їх результати.

 

Юридично-консалтингова компанія FEDOTOV & PARTNERS спеціалізується на наданні послуг учасникам ринку електричної енергії та природного газу. Наш досвід в супроводженні енергетичних компаній дозволяє нам сказати, що ми не тільки знаємо, що написано в законах про енергетику, а й розуміємо як працює енергобізнес на практиці. Якщо у Вас виникли будь-які юридичні питання – ми завжди готові допомогти та запропонувати Вам найоптимальніші шляхи вирішення проблем.

 

інші публікації